Verslo planai

Verslo planas (INVEGAI)

Migracijos departamentui

Verslo planas bankui

Verslo planas investuotojui

Verslo planas Kredito unijai

Paraiška Darbo biržai

nuo 249 Eur

nuo 399 Eur

nuo 499 Eur

nuo 699 Eur

nuo 399 Eur

nuo 199 Eur

* Taip pat galime paruošti tik dalį verslo plano. Kaina derinama individualiai.


Teisines paslaugos

Įmonės rūšis

El. steigimas

Notarinis steigimas

UAB

170 Eur

350 Eur


170 Eur

350 Eur

MB

170 Eur

350 Eur

VšĮ

170 Eur

350 Eur

Asociacija

170 Eur

350 Eur

 

Buhalterinės apskaitos paslaugos

Eil.

Nr

Vykdomos operacijos

Įkainis

1 vnt./ Eur

1

PVM mokėtojas*

50

2

Darbuotojų skaičius

20

3

Atskaitingų asmenų avansinių apyskaitų kiekis

10

4

Kasos knyga

20

5

Kasos dokumentų kiekis (kasos pajamų ir išlaidų orderiai)

2

6

Kasos aparato apskaita

20

7

Komandiruočių kiekis

15

8

Kuro apskaita (kelionių lapai)

15

9

Ilgalaikio turto apskaita (Ilgalaikio turto kortelės)

5

10

Būsimų laikotarpių sąnaudos (finansinių įrašų kiekis)

5

11

Reprezentacinių išlaidų apskaita (finansinių įrašų kiekis)

5

12

Eksportas/Importas

50

13

Suminė sąskaitų - faktūrų  apskaita

2

14

Kiekinė sąskaitų - faktūrų apskaita ( 1-a sąskaita <= 1-as lapas)

5

15

Sandėlio apskaita

50

16

Inventorizacija 

100

17

Komplektavimas (vieno komplekto suformavimas)

10

18

Naujų gaminio kalkuliacijų įvedimas

10

19

Gamybos apskaita. Pajamavimo aktas  ( 1-as aktas <= 1-as lapas) 

5

20

Gamybos apskaita. Žaliavų nurašymo aktas  ( 1-as aktas <= 1-as lapas) 

5

21

Trumpalaikio turto ir atsargų nurašymas bei aktavimas

5

22

Statistiko ataskaitos

50

23

Išplėstinis analitikos valdymas pagal kaštų centrus*

100

24

Autorinės sutartys

10

* Fiksuotas mėnesio įkainis kintamos kainos dalies

VERSLO VALDYMO SPRENDIMAI 
profesionaliai, operatyviai, patikimai