Turime ilgametę patirtį ruošiant verslo planas. Nuolat bendradarbiaujama su bankais, kredito unijomis, investiciniais fondais - todėl puikiai žinome jų reikalavimus.


Verslo plano paruošimo žingsniai:

 • Pirminis verslo idėjos aptarimas;
 • Klausimyno užpildymas;
 • Paruošto verslo plano derinimas su klientu;
 • Verslo plano teikimas kredito įstaigai arba investuotojui;
 • Esant poreikiui - verslo plano korekcija.


Esate pasiruošę verslo planą, tačiau nežinote ar jis tinkamas? Atsiųskite jį mums ir mes įvertinsime  nemokamai!


Verslo planas Verslumo skatinimo fondui (INVEGA)

Dėl lengvatinės paskolos gali kreiptis labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą. Ketinantys pradėti verslą ir (arba) veikiantys iki 1 metų nuo įmonės įregistravimo datos.

Verslo planas paruošiamas per 2-4 d.d.

* Paruošime verslo planą pagal kredito unijų reikalavimus.


Verslo planas Migracijos departamentui

Užsienio pilietis, užsiimantis verslu Lietuvoje, norėdamas gauti laikiną leidimą gyventi šalyje, Migracijos departamentui turi pateikti verslo planą, pagal VŠĮ Versli Lietuva pateiktus reikalavimus.

Verslo plano struktūra:

 • Santrauka;
 • Strategija;
 • Vizija, tikslai, uždaviniai;
 • Valdymas ir personalas;
 • Rinkos analizė;
 • Rinkodara;
 • Gamybos/paslaugų aprašymas;
 • SWOT (SSGG analizė);
 • Finansinis pagrindimas: pinigų srautų prognozė, pelno (nuostolio) ataskaita, prognozuojamas balansas.

 Verslo planas paruošiamas per 5-6 d.d.


Verslo planas bankui ar investuotojui

Išplestinis verslo planas finansavimui gauti susideda iš:

 • Įmonės veiklos aprašymo;
 • Įmonės veiklos finansinės analizės;
 • Projekto aprašymo;
 • Rinkos analizės;
 • Įmonės stiprybių, silpnybių, galimybių bei grėsmių aprašymo (SWOT analizė);
 • Konkurentų analizės;
 • Gamybos, rinkodaros ir kainodaros aprašymo;
 • Finansų analizės bei prognozės;
 • Projekto jautrumo ir finansinių rodiklių analizės;
 • Įmonės stiprybių, silpnybių, galimybių bei grėsmių aprašymo (SWOT analizė).

* Tačiau kiekvienu atveju verslo planos struktūra yra aptariama individualiai pagal kredito įstaigos reikalavimus.

Verslo planas paruošiamas per 7-9 d.d.


Verslo planai startuoliams

Turite inovatyvią ir perspektyvią verslo idėją? Mes Jums padėsime paruošti patrauklų verslo planą investuotojui ar kredito įstaigai dėl verslo finansavimo.

Verslo plano struktūrą sudaro:

 • Įmonės veiklos aprašymo;
 • Projekto aprašymo;
 • Rinkos analizės;
 • Įmonės stiprybių, silpnybių, galimybių bei grėsmių aprašymo (SWOT analizė);
 • Konkurentų analizės;
 • Gamybos, rinkodarosir kainodaros aprašymo;
 • Finansų analizės bei prognozės;
 • Projekto jautrumo ir finansinių rodiklių analizės;
 • Įmonės stiprybių, silpnybių, galimybių bei grėsmių aprašymo (SWOT analizė).

* Tačiau kiekvienu atveju verslo planos struktūra yra aptariama individualiai pagal kredito įstaigos ar investuotojo reikalavimus.

Verslo planas paruošiamas per 7-9 d.d.


Paraiška Darbo biržos subsidijai gauti

Subsidija skiriama:

 • Darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pirkimui, montavimui ir pritaikymui;
 • Patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Subsidijos dydis vienai darbo vietai įsteigti ar pritaikyti negali viršyti 40 minimaliosios mėnesinės algos dydžių (šiuo metu iki 16 000 eurų).

Paraiška paruošiama per 2-4 d.d.

Pradedant verslą taip pat galime pasiūlyti:


VERSLO VALDYMO SPRENDIMAI 
profesionaliai, operatyviai, patikimai